top of page

IMATGES

Poques vegades en els nostres passejos per la ciutat, i en visites a esglésies, monestirs o catedrals admirem els petits elements de ferro forjat, obres d'art artesanals que formen part de l'edifici i que també tenen un espai dins de la història del'art i dins del propi context de l'edifici. 
 

La creativitat i l'art del forjador, les idees i formes, corren lliures per la seva ment i afloren quan el ferro és roent sobre l'enclusa i cop a cop amb  el mall o el martell va fent la seva obra decorativa o funcional que col•laborarà a enriquir l'estètica del seu final destí.

artesania en forja

bottom of page