top of page

IMATGES

Barcelona és una ciutat que sempre ha estat estretament vinculada al comerç. Encara avui perviuen establiments que han sobrepassat els cent anys d'activitat comercial i que han evitat una modernització autodestructiva.

Comerços que reflecteixen les tendències arquitectòniques i decoratives de finals del s. XIX i principis del s. XX i que són un clar exponent del patrimoni històric de Barcelona.

Ens ofereixen una invitació a contemplar la decoració i mobiliari inalterables en el temps, viatjar al passat i entendre millor l'entorn d'avui. 

comerços centenaris

bottom of page